ZagyvaTorkaHorka
Török-kori vitézi dalok

Ó, én édes hazám
Végek dícsérete
Sok szép hadak
Szabadsága vagyon

Kuruc nóták

Balogh Ádám nótája
Bécs várában sír a német, jaj
Csínom Palkó
Tyukodi pajtás
Krasznahorka

Népdalok I.

Ha felmegyek a budai nagy hegyre
Ha folyóvíz volnék
Hazám hazám
Házunk előtt
Hej, Dunáról
Hej, igazítsad...
Jól van dolga
Jászkunsági gyerek vagyok
Katona se lettem volna
Két tyúkom tavalyi
Kosszuh Lajos az üzente...
Kősziklán felfutó
Madárka
Már minálunk Babám
Menyasszony, vőlegény
Most szép lenni katonának
Ősszel érik babám
Rászállott a vadgalamb a nyárfa tetére
Sárga csikó
Szegénylegény
Szélről legeljek
Szeretnék szántani
Tatárhágón van egy magas eperfa
Utca, utca
Villásfarkú fecske...Népdalok II.

Érik a szőlő
Ettem szőlőt, most érik
Ősszel érik babám....
A csitári hegyek alatt
A jászsági bíró udvarában
A Vidrócki híres nyája
Ablakomba besütött a holdvilág
Add csak babám azt a babos kendődet
Akkor szép az erdő
Amikor a magar huszár...
Béreslegény
Be sok eső...
Búza, búza
Csillagok csillagok
Doberdo
Édesanyám rózsafája
Ej, a titkos szerelem
Elindultam szép hazámból
Én elmentem a vásárba
Én vagyok az, aki nem jó
Erdély ország
Erdő erdő erdő


A két világháború közti nóták

Ludovika Akadémia ellenforradalmi indulója és cserkészinduló
Árpád apánk
Lesz még nekünk szebb életünk
Nem! Nem! Soha!
Legyen úgy
Lesz, lesz, lesz
Magyar Hiszekegy
Igazságot Magyarországnak!
Szőke Tisza haragjában megáradt
Szép vagy, gyönyörű vagy
Krasznahorka büszke vára
Cserkész induló
A hazaszeretet
Magyar ének
Volt ez rosszabbul is
Mindent vissza!
Ungnak és Tiszának
Ott, ahol zúg az a négy folyó
Erdély induló
Ferenc Jószef csatorna
Haznánk része, Kárpátalja...
Bácska, Bánát akarja
Bácskai induló
Délvidék-induló (1941)


I. világháborús katonadalok

Erdélyi katonaballada
Klapka induló
Harminckettes baka vagyok én
Édesanyám úgy szeretett
Stefánis-induló
Sej-haj, katona sem lettem vóna
Sej, kicsi vagyok
Az aszódi sorozóra
Vágják az erdei utat
Nem vétettem semmit
Beállok rózsám katonának
Kiöntött a Maros vize
Fiumei kikötőben
1914-ben
Rácok ellen
Kárpátokban megfújták a trombitát
Rózsa, rózsa
Ellőtték a jobb karomat
Esik az eső
Házunk előtt kettőt fordult a kocsi
Köszönöm édesamyának
Csuhaj, ha felülök
Kis Kató
Cigányzenét röpít a szél
Ott ahol a Dnyeszter vize zúg
Estére indul az ezred
Előüzent Ferenc Jóska
Boldogabb világ
Ha otthon
Kimegyek a doberdói harctérre
Fiuméből sebesülve
Nagyarany, nagyezüst
Színaranyból van
Mikor megyek Galícia felé
Ha felmegyek
Lemberg mellett

1848-as nóták (dalszövegek a Jánosi együttestől)

Nem úgy van már mint volt régen
Él a magyar áll Buda még
Gyere pajtás katonának
Kossuth izenete eljött
Este jött a parancsolat számunkra
Mi piroslik ott a síkon távolba
Lágy a kenyér pirítani nem lehet
Hohhan jössz te oly leverten bús pajtás
Históriás ének az aradi vértanúkról
Debrecentől nincsen messze
Legyen úgy mint régen volt
Nyáron rossz a poros út


Content Management Powered by CuteNews
IDÉZETEK

Még több idézet...